Màn nhựa ngăn lạnh nhà xưởng 01

200mm (W) X 1,5mm (T) X 50m
200mm (W) X 2.0mm (T) X 50m
300mm (W) X 2.0mm (T) X 50m
300mm (W) X 3.0mm (T) X 50m

Hotline: 0973.033.999
0973.033.999
Zalo